Centrul  de Educaţie Creştină şi Cultură  Contemporană „Areopagus”

MISIUNE ŞI OBIECTIVE

 • Formarea de consilieri biblici competenţi care să ofere şi să susţină consilierea spirituală în bisericile şi comunităţile creştine.
 • Dezvoltarea de competenţe profesionale în domeniul consilierii biblice prin explorarea înţelepciunii şi profunzimii Bibliei, şi aplicarea mesajului ei Cristocentric la problemele zilnice ale vieţii.
 • Promovarea şi consolidarea consilierii biblice în bisericile creştine evanghelice din Timişoara şi România.

CERINŢE ÎNSCRIERE

Candidaţii trebuie să fie recomandaţi de către pastorii/liderii lor spirituali, să fie implicaţi activ în lucrarea bisericii lor şi să manifeste interes în a sprijini lucrarea de consiliere biblică din bisericile locale.

ACTIVITATEA FORMATIVĂ

 • Cursurile de formare se desfăşoară modular, pe o durată de 2 ani, 6 module pe an, oferite o dată la 2 luni, cu precădere în zilele de vineri după-masă (18:00-21:00) şi sâmbătă (9:00-16:00). Pe lângă activitatea didactică, programul presupune studiu individual de 20-30 ore pe modul.
 • Componenta practică: 30 ore de consiliere supervizată (vizionare DVD-uri cu şedinţe de consiliere specializată, studii de caz, consiliere propriu-zisă).

FORMATORI şi SUPERVIZORI

Profesori cu formare şi experienţă în teologie şi consiliere biblică, din Romania şi străinătate.

MODULE ORIENTATIVE

 • Dinamica de bază a consilierii biblice
 • Metodologia consilierii biblice
 • Formarea spirituală a consilierului biblic (calităţi şi discipline spirituale)
 • Teologia consilierii biblice (doctrine creştine  majore & principii de interpretare biblică)
 • Psihologie seculară vs. Consiliere biblică
 • Observarea consilierii biblice
 • Probleme şi proceduri de consiliere (suferinţă, vinovăţie, pocăinţă, iertare, mânie, anxietate, frică, îngrijorare, atacuri de panică, depresie, violenţă domestică,  abuz de substanţe, adicţii, pornografie, homosexualitate, adulter, divorţ, sinucidere, doliu)
 • Consiliere premaritală & maritală
 • Consiliere biblică & fiziologie (probleme  de natură medicală)
 • Consiliere familială (creşterea copiilor şi rolurile parentale, consilierea  părinţilor, copiilor & adolescenţilor)
 • Comunicare, conflict & reconciliere biblică
 • Consiliere biblică în biserica locală
 • Supervizare în consiliere biblică

Perioada de studiu: 2 ani

Taxe

 • Taxa de înscriere: 50 lei
 • Taxa de studiu: 1200 lei / an din care cursanţii vor achita 300 lei/an

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • recomandare pastorală/lider spiritual
 • carte de identitate – copie
 • formular de înscriere;
 • ultima diplomă de studii – copie
 • dosar plic

Telefon: 0256-487485, 494381

E-mail: consiliere@areopagus.ro